کاغذ رول ساندویچ

85,000تومان

رول ساندویچ برای مستحکم نگهداشتن و جلو گیری از ریختن مواد داخل ساندویچ استفاده می‌شود.
فروش این محصول بصورت کیلویی با طرح آماده است.

2222222222