سینگل زیر پیتزا

برای جلوگیری از خمیر شدن پیتزا از مقوای بهداشتی سینگل که مورد تایید سازمان غذا و دارو و استاندارد ایران است استفاده می‌شود. سینگل ها در ابعاد مختلف، متناسب با سایز جعبه پیتزا به صورت مربع و دایره تولید و عرضه می‌شود.