جعبه پیتزا مربعی دو تیکه

مدل مربعی دوتکه همانند مدل هشت ضلعی به صورت دو تکه (زیر و رو جدا) تولید می‌شود و امکان چاپ آن بر روی درب و زیره کار می باشد؛ همچنین امکان استفاده به صورت سالن و بیرون بر را دارد.