جعبه پیتزا شش ضلعی

این مدل جعبه پیتزا به صورت شش ضلعی بوده و همانند جعبه های مربعی (در به زیر جعبه متصل می باشد) که طراحی متفاوت این مدل باعث زیبایی دو چندان شده است.