واحد جعبه سازی مجتمع چاپ نقش الماس

در سال ۱۳۹۸ در راستای خدمت رسانی بهتر و تکمیل کردن سد محصولات مجتمع راه اندازی شد.